Loading...

Herding filtre sistemleri çevre sağlığını

Herding® filtre sistemleri çevre sağlığını koruma amaçlı olarak da kullanılmakta olup direkt ve indirekt olarak insan sağlığına koruyucu görev üstlenmektedir. Herding filtre sistemleri silo üstü filtre, proses filtresi, entegre filtre, egzost havası filtresi vb. uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Filtre elemanlarının rijit yapısı ve mükemmel kaplaması sayesinde filtreden kaçan toz miktarını minimum seviyede tutulmakta ve yüksek verimli çalışmaya imkan sağlanmaktadır. Bu nokta özellikle zararlı ve kanserojen içeren tozlar ile çalışılan proseslerde oldukça önem taşımaktadır.

Herding filtreleri ;

  • Endüstriyel atık hava
  • Kamyon, tren, gemi yükleme ve boşaltma istasyonlarında
  • Silo egzost noktalarında
  • Yüksek sıcaklıkta yanma
  • Vb.

proseslerde kullanılmaktadır.

Herding sinter lamel filtre elemanlarının ve Alpha filtre sistemini diğer filtrelerden ayıran genel özellikleri ;

  • Tozun yüksek verimlilik ile tutulması zararlı tozlarda çevre ve insan sağlığı açısından önemlidir 
  • Rijit filtre yapısı ve kaplaması düşük emisyon değerleri ile size güvenli bir tesis sunar 
  • Uzun ömrü ve çok düşük aşınma riski ile güvende olmanızı sağlar, servis ve yedek parça maliyetinizi düşürür

Herding hem filtre elemanı hem de filtre ünitesi imalatçısı olmasının verdiği avantaj ile müşterilerden gelen modernizasyon veya iyileştirme taleplerini beklemeksizin sürekli olarak verimliliğini arttırma çalışmaları yapmaktadır.