Loading...

Metal olmayan mineral imalatında kullanılan Herding filtreler

Herding filtre sistemleri metal olmayan mineral imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin taş blokları ve çakıl üretiminde Herding filtreler operatör, makine ve ürünün korunmasında önemli rol oynamaktadırlar.Herding filtre sistemleri metal olmayan minerallerin imalatında proses filtresi, entegre filtre, egzost havası filtresi vb. olarak kullanılmaktadır. Herding filtreleri yüksek quartz içeren tozlarda dahi güvenle çalışmaktadır. Herding filtre sistemleri rijit filtre elemanları sayesinde delme işlemi gibi su ve aşındırıcı toz riski olan uç işletme koşullarında dahi yüksek verimle çalışabilmekte ve uzun ömürlü hizmet sunmaktadır.

Herding filtreleri metal olmayan mineral imalatında yaygın olarak

  • Kırıcı ve konveyor bant döküşleri
  • Kamyon yükleme
  • Silo tozsuzlaştırması
  • Taş ocakları ve taş işleme
  • Delme
  • Paketleme
  • Vb.

Uygulamalarda kullanılmaktadır.

Herding sinter lamel filtre elemanlarının diğer filtrelerden ayıran genel özellikleri ;

  • Tozun yüksek verimlilik ile tutulması makinenizi ve personeli korur, çevrenin özellikle quartz tozundan maksimum korunmasını sağlar
  • Çok iyi derecede ürün geri kazanımı imalat veriminizi arttırır
  • Rijit filtre elemanı sayesinde emniyetli tesis konsepti sabit emiş garantisi ile sağlanmış olur

Herding hem filtre elemanı hem de filtre ünitesi imalatçısı olmasının verdiği avantaj ile müşterilerden gelen modernizasyon veya iyileştirme taleplerini beklemeksizin sürekli olarak verimliliğini arttırma çalışmaları yapmaktadır.