Loading...

Yenilenebilir enerji

Herding ALPHA filtre üniteleri gazlaştırma tesislerinde ihtiyaç duyulan toz filtresi görevini başarı ile yerine getirmektedir. Gazlaştırma prosesinde genel olarak odun veya biyokütlelerin yakılarak direkt olarak enerjiye veya sentetik doğal gaza dönüştürülmektedir.

Reaktörden çıkan 350 °C - 450 °C sıcaklık aralığındaki gazın içerisinde bulunan tozu minimize etmek amacı ile filtre ihtiyacı doğmaktadır. Gaz içerisindeki uzun hidrokarbon zincirlerinin yoğunlaşmasını önlemek amacı ile işletme sıcaklığının 280 °C üzerinde olması gerekmektedir. Düşük gaz kalitesi motorlarda kısa sürede sorunların çıkmasına neden olmaktadır. Yıkama yöntemi ile tozun ayrıştırılması yöntemi tatmin edici sonuçlar vermemekle birlikte çamur haline gelen tozun atık arıtma problemlerini de beraberinde getirmektedir.

Buna karşılık Herding ALPHA filtreleri yüzey filtrasyonu prensibi ile çalışmaktadır.

Herding ALPHA filtre özellikleri ;

  • < 2 mg/m³ emisyon değeri ile istenilen gaz kalitesi elde edilir ve proseste kendisinden sonra gelen ekipmanlarını korur
  • 450 °C’a kadar olan işletme sıcaklığı ile uzun hidrokarbon zincirlerinin yoğuşmasını engelleyecek yeterli çalışma sıcaklığı aralığı sağlanmış olur
  • Mineral bazlı inorganik malzemeden imal edilen filtre demetleri kimyasal direnci oldukça iyidir ve yanmaz
  • Ön kaplama ile yapışkan toz partiküllerinin filtre yüzeyine direkt teması engellenir

Filtre elemanı ve filtre ünitesinin her ikisini de imal eden Herding, size tüm kontrolleri yapılmış ve sertifikalı tam sızdırmaz filtre ünitesi sunabilmektedir. Filtre elemanları inert gaz ile de temizlenebilir.