Loading...

Emniyet sistemleri

Yanıcı tozlar ile hem çökelmiş halde hem de hava içerisinde hareketli durumda iken emniyetli olarak çalışabilmek için önleyici ve konstrüktif tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Uzun yıllardır gerek pratiğe dönük yapmış olduğumuz geliştirme çalışmaları gerekse bu konuda standartların ve yönetmeliklerin hazırlanmasından sorumlu olan VDI, VDMA, GDV komitelerindeki aktif rolümüz neticesinde Herding® filtre üniteleri ile her türlü özel koşullarda çalışabilecek emniyetli çözümler üretebilmekteyiz. Tozların tehlike sınıfları ve özellikleri sertifikalı enstitüler ile birlikte belirlenmektedir.

Kullanıcılara filtre teknolojileri hakkında verilen eğitimler ile ;

  • ATEX ile ilgili yerinde veya fabrikamızda eğitimler ve atölye çalışmaları
  • Atex zone tanımlamalarının yapılması
  • Patlamayı tetikleyici enerji kaynaklarının risk analizinin yapılması
  • Tesislerin güvenlik değerlendirmelerinin yapılması