Loading...

Yapısal yangın önleyici sistemler

Tanımlama

Organik ve metalik bileşen içeren küçük partiküllü tozlar oksidasyon ve yanma riski taşımaktadırlar. Eğer alınan tedbirlere rağmen yanmayı tetikleyici bir enerji kaynağı proseste bulunuyor ise Herding® filtre ünitesi bir yangın sönümleyici ekipman ile dizayn edilmek zorundadır.

Avantajları

Yangın sönümleme sistemli Herding filtre ünitesinde ;

  • Algılama sistemi
  • Kontrol sistemi
  • Yangın sönümleyici toz veya gaz ile çalışan sönümleme ekipmanı bulunmaktadır 

    Özellikler

    Sönümleme ekipmanlarında prosese göre nitrojen, argon yada karbondioksit gibi gazlar veya yangın söndürmede kullanılan özel metal tozu olabilmektedir. Kontrol sisteminden olası bir tehlike anında harici bir alarm çıkışı bulunmaktadır. Yangın sönümleme sistemi ekipmanları VdS onaylıdır.